fbpx

Pôžičky od ľudí

NEZÁVÄZNÁ ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU

Požiadajte o úver

Vyplňte žiadosť a budeme Vás kontaktovať


súhlasím so spracaním mojich osobných údajov podľa GDPR: Vaše údaje potrebujeme na začatie riešenia žiadosti o pôžičku. Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Bez udelenia súhlasu nebude možné spracovať vašu žiadosť.Zakliknutím políčka súhlasím so zasielaním newslettra a spracúvaním mojich osobných údajov. Viac informácií nájdete tu.


Pôžičky od ľudí pre ľudí. Pretože veriteľom je fyzická osoba, ktorá dlžníkovi poskytne pôžičku. Inými slovami takto z celého procesu vypadne banka a pôžičku vám poskytne firma, ktorá má s investorom zmluvu na požičiavanie peňazí. Je iba administrátorom celého procesu. Pretože nepožičiava svoje peniaze. 

Preveruje žiadateľa o pôžičku, pripraví zmluvnú dokumentáciu a dohliada na proces splácania pôžičky. Vďaka tomu investícia do pôžičiek pre ľudí nemá žiadne administratívne a právne náklady. 

Pôžičky od ľudí, ktorí investujú
 

Tento typ požičiavania sústreďuje investorov, ktorí majú záujem požičiavať peniaze no nemajú dostatočný kapitál. Preto na sa danú pôžičku od ľudí často použijú peniaze od viacerých investorov.

Toto uprednostňujú hlavne ľudia, ktorí mali v minulosti rôzne problémy s pôžičkami v banke. Preto im veľmi ťažko, vo veľa prípadoch vôbec, banka nepožičia. Potom majú často jedinú možnosť využiť nebankovú pôžičku

Môže stať, že v bežnej spoločnosti, ktorá poskytuje nebankové pôžičky kvôli prísnejším podmienkam vo shvaľovacom procese pôžičku nedostanete. Vtedy je ideálnym riešení požiadať o pôžičku od ľudí. 

Pôžička od ľudí pre ľudí, lepšie kritéria

 

Pretože pôžičiky od ľudí pri schvaľovaní dôkladne nekontrolujú úverový register. Vo veľa prípadoch nemajú k tomuto registru ani prístup. Často sa stane, že vaša žiadosť o pôžičku od ľudí bude schválená.

O  pôžičku od ľudí môže požiadať každý, kto v čase podania žiadosti dosiahol vek 18 rokov a každý, kto splatí pôžičku do veku 76 rokov. S trvalým pobytom na Slovensku na dobu neurčitú. Musí mať pravidelný príjem zo zamestnania, podnikania alebo starobného dôchodku. Požičať si môže od 400 do 15.000 €. na dobu od 12 do 96 mesiacov.

NEZÁVÄZNÁ ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU

Požiadajte o úver

Vyplňte žiadosť a budeme Vás kontaktovať


súhlasím so spracaním mojich osobných údajov podľa GDPR: Vaše údaje potrebujeme na začatie riešenia žiadosti o pôžičku. Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Bez udelenia súhlasu nebude možné spracovať vašu žiadosť.Zakliknutím políčka súhlasím so zasielaním newslettra a spracúvaním mojich osobných údajov. Viac informácií nájdete tu.


Pôžičky od ľudí
Pôžičky od ľudí
Pôžičky od ľudí

P2P pôžičky od ľudí dokumenty na schválenie

Doklady totožnosti

Pre začatie schvaľovacieho procesu vašej žiadosti je potrebné zaslať dva doklady totožnosti. Vždy je to občiansky preukaz alebo ID karta(cudzinci) a druhý doklad, ktorý potvrdí vašu totožnosť. Väčšinou vodičský preukaz alebo pas. 

Výpis z bankového účtu

Treba predložiť výpis z bankového účtu na vaše meno za posledný mesiac. V niektorých prípadoch môže byť potrebné predložiť výpis za posledné tri mesiace.

 Je to nutné na overenie pravosti vášho čísla účtu, na ktorý bude pôžička po jej schválení a podpísaní zmluvnej dokumentácie poslaná. Pretože čerpanie nemôže byť zo zákona poskytnuté na účet druhej osobe. Môžete použiť aj účet, na ktorom máte dispozičné právo a viete ho zdokladovať (potvrdenie z banky).

Výpis sa vo veľa prípadoch používa na potvrdenie o výške vášho príjmu a prehľad vašich bankových operácií. Napríklad si všetci veritelia overujú hráčov hazardu. Pretože sú takýto ľudia veľmi rizikoví a nesplácajú svoje dlhy veriteľ im nepožičia. Inými slovami ich žiadosť bude okamžite zamietnutá. 

Výplatné pásky

Nechodí vám výplata na váš účet v banke? Potom budete musieť predložiť potvrdenie o príjem od zamestnávateľa a výplatné pásky za posledné tri mesiace. 
 

Daňové priznanie

V prípade, že váš príjem je z podnikania bude potrebné ku všetkým spomínaným dokumentom poslať kompletné daňové priznanie za posledný rok, potvrdenie o podaní daňového priznania z portálu finančnej správy, potvrdenie o zaplatení dane, výpisy z bankového účtu na firmu za posledné tri mesiace a výpis z bankového účtu na vaše meno za posledný mesiac (v prípade, že žiadate ako vlastník s.r.o.). 

Pri posudzovaní príjmu z podnikania sa vychádza z obratu firmy. Akceptuje sa príjem vo výške 60% z obratu firmy. Samozrejme firma nesmie byť v strate. Inak povedané nemôžete mať záporný hospodársky výsledok. 

Schvaľovací proces pôžičky od ľudí

Po zaslaní kompletnej dokumentácie potrebnej na začatie shvaľovacieho procesu, ktorej zoznam nájdete vyššie začne shvaľovací proces. Následne firma, ktorá sprostredkuje pôžičky od ľudí preverí každého žiadateľa. Hlavne jeho schopnosť splácať pôžičku. 

Výška príjmu

V prvom rade preverí výšku jeho príjmu. Tektiež aj výdavky, ktoré žiadateľ má. Tieto výdavky sa najčastejšie kontrolujú na výpise z bankového účtu. Pretože v prípade nízkeho príjmu nebude žiadateľ o pôžičku schopný splácať v pravidelných splátka svoj záväzok a firma jeho žiadosť zamietno. 

Takýmto spôsobom chráni hlavne žiadateľov o pôžičku od ľudí pred problémami v budúcnoti, ktoré by s veľkou pravdepodobnosťou vznikli kvôli neplateniu splátok pôžičky od ľudí. Inak povedané žiadateľ by sa stal dlžníkom a následne by sa dlh vymáhal formou exekúcie a následnej dražby. 

Do týchto problémov sa nepotrebuje dostať nikto zo zúčastnených strán. V neposlednom rade takto firma zabezpečuje záujem investorov zhodnocovať svoju investíciu a chráni ich pred stratou peňazí. 

Po schválení

Po schválení žiadosti o pôžičku bude vyhotovená zmluvná dokumentácia. Následne vás bude kontaktovať pracovník firmy, ktorá vašu pôžičku od ľudí schválila a dohodne si s vami termín na podpis zmluvnej dokumentácie. 

Čerpanie

Overením podpisu na zmluvnej dokumentácie pracovníkom firmy budú peniaze z pôžičky načeprané na účet v banke, ktorý je uvedený v zmluve a jeho právo k vlastníctvu je potvrdené výpisom z daného bankového účtu. 

Ak budete mať bankový účet v rovnakej banke ako firma, ktorá vám schválila pôžičku od ľudí, budete mať peniaze v banke do hodiny.

Pôžičky od ľudí online

Môže sa stať, že celý proces poskytnutia pôžičky od ľudí bude prebiehať onlie, teda cez internet. V takomto prípade bude potrebné vašu zmluvnú dokumentáciu podpísať u notára alebo na matrike. Inými slovami budete musieť overiť svoj podpis. 

Následne po zaslaní originálu zmluvnej dokumentácie s overenými podpismi poštou pracovníkovi, ktorý zastupuje firmu poskytujúcu pôžičky od ľudí  bude po spracovaní zmluvnej dokumentácie pôžička od ľudí načerpaná. Inak povedané firma vám pošle peniaze na účet do 48 hodín. 

Na záver zrekapitulujme

Žiadosť o pôžičku môže podať žiadatelia, ktorí majú:

  • trvalý pobyt na Slovensku na dobu neurčitú
  • vek od 18 rokov do 75
  • príjem zo zamestnania, z podnikania (živnosť, s.r.o.), zo starobného dôchodku
  • zašlú potrebnú dokumentáciu na schválenie pôžičky

súhlasím so spracaním mojich osobných údajov podľa GDPR: Vaše údaje potrebujeme na začatie riešenia žiadosti o pôžičku. Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Bez udelenia súhlasu nebude možné spracovať vašu žiadosť.Zakliknutím políčka súhlasím so zasielaním newslettra a spracúvaním mojich osobných údajov. Viac informácií nájdete tu.


4 názory na “Pôžičky od ľudí”

  1. Zdravym.mám dlh zdravotnej poistovni a chcel ny som to vyplatiť co najskor! Som aj v registri lebo moju poźičku nezvládal plácať kôli dlhodobej praconeschopnosťi kôli úrazu! Prosim vás aby sťe my pomohly ! Teraź uź mám pravidelny prijem!s pozdravom

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

ZAČNITE ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU

Po vyplnení formulára vám príde potvrdzovací email na zadaný email. Bez potvrdenia emailu nebude možné pokračovať v žiadosti o pôžičku. 


súhlasím so spracaním mojich osobných údajov podľa GDPR: Vaše údaje potrebujeme na začatie riešenia žiadosti o pôžičku. Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Bez udelenia súhlasu nebude možné spracovať vašu žiadosť.Zakliknutím políčka súhlasím so zasielaním newslettra a spracúvaním mojich osobných údajov. Viac informácií nájdete tu.